• Selin Akcan (Başkan)
  • İpek Koçer (Üye)
  • İpek Özmermer (Üye)
  • Yüksel Konukoğlu (Üye)
  • Ece Tepe (Üye)
  • Seda Güleç (Üye)
  • Elif Çetindağ (Üye)
  • Özge Samlı (Üye)

GAGİAD KADINLAR KURULU; TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Kuruluşundan günümüze sosyal ve toplumsal alanda kent sorunlarına yönelik ve ekonomi, sanat, eğitim, sağlık alanlarında gerek üyeler arası bütünleşmenin sağlanması gerekse genç beyinlerin, sanayinin ve ekonominin kalkınmasını amaç edinen iş adamlarının gelişmesi, ilerlemesi, inovatif düşünebilmesini, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde toplum yararına ve toplumsal fayda yaratmak görev ve sorumluluk düşüncesi taşıyan Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Türkiye’de ki GİAD’lar içerisinde Kadınlar Kurulu’nu kuran ilk dernektir.

Bu alanda bir ilki gerçekleştirmenin gururunu taşıyan GAGİAD Kadınlar Kurulu, GAGİAD’ın bayan üyeleri, üyelerin eşleri ve toplumun geniş bir kesimine hitap edecek kültür, sanat, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında belli dönemlerde düzenlediği faaliyetlerle, Gaziantep’te kadının rolünü ve gücünü en iyi ve anlamlı bir şekilde temsil etmektedir.

GAGİAD Kadınlar Kurulu’nun tamamı GAGİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin eşlerinden oluşmakla birlikte GAGİAD’ın geleneksel hale gelen; balo, ödül töreni, bilgi yarışması, resim yarışması gibi önemli faaliyetlerinde de etkin rol oynamaktadırlar.

Bu bağlamda GAGİAD Kadınlar Kurulu birbiriyle entegreli bir şekilde çalışan Eğitim ve Ekonomi Çalışma Grubu ile Kültür Sanat ve Sağlık Çalışma Grubu’nun oluşmasını sağlamıştır.

Eğitim ve Ekonomi Çalışma Grubu; eğitim konularında tüm Gaziantep halkını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına eğitim içerikli panel, seminer, konferans, toplantı gibi organizasyonlarda çalışmalar yapmaktadır.

Kültür, Sanat ve Sağlık Çalışma Grubu; kültür sanat ve sağlık alanlarında bilgilendirmede bulunmak üzere toplantılar düzenler, kültürel aktivitelerle ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Tamamı ile sosyal sorumluluk bilinci içerisinde faaliyet gösteren ve Kadınlar Kurulu’nun denetiminde çalışmalarını gerçekleştiren bu çalışma grupları Türkiye’de faaliyet gösteren GİAD’lar arasında önemli ve güçlü bir örneği teşkil etmektedirler.

KADINLAR KURULU YÖNETİMİ

Kadınlar Kurulu, GAGİAD kuruluş amaçları çerçevesinde yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürür ve Kadınlar Kurulu’na bağlı olan çalışma gruplarını sevk ve idare eder. Kadınlar Kurulu görev süresi Yönetim Kurulu ile aynı sürededir. Kadınların kişisel becerilerini arttırıcı faaliyetler düzenler ve Gaziantep’teki kadın sorunları ile ilgili toplantılar organize eder ve çözümü ile ilgili görüş belirtir. Sorumluluğu altındaki çalışma gruplarının çalışmalarını denetler.

Kadınlar Kurulu’na bağlı olarak; Ekonomi ve Eğitim Çalışma Grubu ve Kültür Sanat ve Sağlık Çalışma Grubu bulunmaktadır.