Gaziantep Genç İşadamları Derneği Kadınlar Kurulu ve üyeleri Yüksek Mimar, Yeşil Bina Uzmanı Seda Güleç’in sunumu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Binada gerçekleşen  ‘’İklim Değişikliği ve Değişen Dünya’’ konulu söyleşide bir araya geldi.

Söyleşide, iklim değişikliğinin ekolojik dengeye olan etkileri, insanoğlunun çevreye ve doğaya doğrudan veya dolaylı olarak vermiş olduğu zararlar, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir için yapılan çalışmalar konusunda bilgilere yer verildi. Ayrıca Güleç ‘’ İklim değişikliğine etki eden faktör yalnızca sıcaklık değildir. Kuraklık, seller, buzulların erimesi gibi birçok olumsuz etken bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan topluluklarını da büyük oranda etkilemektedir. Küresel iklim değişikliğinde 2 derecelik bir artış Türkiye’de, biyolojik çeşitliliğin azalması, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak kendini gösterecektir. Bu konuda çözüm önerileri sıralarsak; Enerji verimliliğini arttırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak, orman kayıplarını azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sayabiliriz. İnsan kaynaklı çevre bilincinin artması bireysel çabalarımız ile de mümkündür. Evlerimizde ve yaşam alanlarımızda atıklarımızı ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlayabilir, geleceğe miras olarak daha yaşanılabilir bir dünya bırakabiliriz.‘’ dedi.

Söyleşi, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel’in Seda Güleç ‘e GAGİAD Ormanında adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.