GAGİAD Yönetim Kurulu ve Üyeleri, İTÜ Enerji Planlaması ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Sermin Onaygil’ in konuşmacı olarak katıldığı, Gaziantep OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ”Sanayide Enerji Verimliliği”konulu söyleşide bir araya geldi.