2021 Yılı 2. Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri kapsamında Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından sunulan “Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu” isimli proje 67 başvuru arasından 8 proje arasında yer alarak fonlanmaya hak kazanmıştır.

Koordinatörü Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) olan proje’nin 60.000,00 Avro bütçesi olup; proje ortakları arasında yurtdışından önemli kurum ve kuruluşlar yer almaktadır.

PROJE 15 AY BOYUNCA EŞ ZAMANLI OLARAK 5 ÜLKEDE YÜRÜTÜLECEK

Haziran 2022 tarihi itibariyle başlayan projenin ortakları olan kurum ve kuruluşlar arasında İspanya’dan Horizonte XXII, Lüksemburg’dan Yenilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü, Yunanistan’dan Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi ile Yunanistan Kadın Girişimciler Derneği yer alıyor.

ODAK NOKTASI İŞ İNSANLARI VE GİRİŞİMCİLER ARASINDAKİ YEŞİL DİYALOĞUN ARTTIRILMASI

Proje Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'ndan yola çıkarak sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sektörlerde yetkinliklerin ve yenilikçiliğin geliştirilmesine öncelik verecektir. Proje yeşil kalkınma sürecini destekler nitelikte yeşil iş kollarına bağlı sektörlere kadın girişimcilerin katılımının arttırılmasını ve mevcut iş insanlarının Türkiye’nin ulusal ve ulusötesi düzeydeki yeşil kalkınma sürecine entegrasyonunu hızlandırmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

GAGİAD’IN MİSYONU KAMU, SİVİL TOPLUM VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA KÖPRÜ OLMAK

Proje kapsamında tüm ulusötesi ortak ülkelerde yeşil kalkınma sürecini destekler nitelikte çevresel değerlendirme toplantıları ve çalıştaylar düzenlenecektir. GAGİAD, bu proje yoluyla sektörde girişimcileri ve bu alanda çalışan kamu, sivil toplum ve özel sektördeki aktörleri bir araya getirmeye yönelik bir misyon edinmiştir. Bu kapsamda entegrasyon sürecine destek olmak için ulusötesi ortaklar ile birlikte rehber niteliğinde bir veri tabanı hazırlanacak ve rol model olacak iş insanları ise kısa filmler çekilecektir. Proje sonunda ulusötesi düzeyde bir webinar semineri de gerçekleştirilecektir.

KOÇER; “YEŞİL DİYALOG, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN YOL HARİTASI NİTELİĞİNDEDİR”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Günümüzde dünya ekonomisi; küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içindedir. Bu bağlamda yeşil diyalog, sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası niteliğini taşımaktadır. Bizimde bu proje ile amacımız; mesleki eğitim alanında yeşil kalkınma temelli kararlar alınmasına katkıda bulunarak, Avrupa Birliği düzeyinde bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmak ve işbirliğini desteklemektir. Dernek olarak ilk Avrupa Birliği projemizi yürüteceğiz. Bu anlamda öncülüğünü üstlendiğimiz projede yurtdışındaki saygın kurum ve kuruluşlarla çalışıp, farkındalık ve dönüşüm hareketi başlatacağız. GAGİAD olarak sahip olduğumuz misyon ve vizyonla ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir inşasında çok boyutlu bir dönüşümün aktörleri arasında yer alarak fayda sağlamak istiyoruz. Bu fırsatı Türkiye Ulusal Ajansına sunduğumuz projenin kabul edilmesiyle yakalamak istiyor, çalışmalarımızı daha üst düzey noktalara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Koçer; “Projeden sonuç olarak beklenen başarılarımız; Avrupa Yeşil Anlaşmasının yaklaşmakta olan pozisyonları için iş kadınlarını ve yeşil kadın girişimcileri yetiştirmek, iklim değişiklikleri, yeşil kalkınma ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin işlevsel haline gelmesine destek olmak, paydaşlarla ve aynı kapsamda çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlü kılmak, mesleki eğitim alanında ortak projeler geliştirmek ve bu projelerin tanınırlığını artırmak olacaktır. Bu maddelerin hepsi gelecekte daha güvenli bir yaşamı kurmak için çok önemli bir adımı ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

 

"Bu proje, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."