Geleceğe Uzanan Küçük Eller Bilişim ve Teknoloji Sınıfları Projesi

Projenin Tanımı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve Gaziantep Valiliği Sodes Birimi öncülüğünde oluşturulan “Geleceğe Uzanan Küçük Eller Bilişim Teknoloji Sınıfları Projesi” ile Gaziantep’in eğitim sorunlarından bir tanesi olan Bilişim Teknoloji (BT) sınıflarının azlığının giderilmesine katkıda bulunulması, BT sınıflarının yaygınlaştırılması ve bu konuda Gaziantep’te devlet okullarındaki eksikliklerin giderilmesi, öğrencilere teknoloji destekli ders görme imkanı sağlanması hedeflenmektedir.

“Geleceğe Uzanan Küçük Eller Bilişim Teknoloji Sınıfları Projesi” Gaziantep Genç İşadamları Derneği öncüllüğünde (GAGİAD) sosyal destek programı SODES kapsamında yürütülmektedir. Proje, GAGİAD’ın eğitim konusunda verdiği önemini göstermekte; Gaziantep’in en önemli sorunlarından olan eğitim kalitesinin arttırılmasını ve eğitimin teknoloji desteği ile daha verimli hale getirilmesini, eğitime önemli katkılar sağlanmasını hedeflemektedir.

Projenin Amaçları

Şahinbey bölgesindeki 7 adet taşıma merkezli ilköğretim okulunda BT sınıfı için gerekli donanımı sağlamak ve bu okullarda öğrenim gören toplam 3604 öğrencinin teknoloji ile tanışmasını sağlamak “Geleceğe Uzanan Küçük Eller Bilişim Teknoloji Sınıfları Projesi”’nin temel amacıdır. Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı köylerde yaşayan ve ikamet ettikleri bölgelerde derslik, öğretmen ya da öğrenci sayısının yetersizliğinden dolayı ilçede bulunan toplam 84 okulun birleşmesiyle oluşan 7 adet “Taşıma Merkezli Okul”da eğitim gören, 1766 kız ve 1858 erkek olmak üzere, toplam 3604 ilköğretim öğrencimizin fiziki şartlarını iyileştirerek öğrencilere bilişim teknoloji sınıfları hazırlamak, teknoloji sınıflarının gerekli tadilatını yaptırarak her okula bir kitaplık kurmak, öğrencilerin okula daha şevkle gelmelerini sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmaktır.

Projeden Faydalanan Okullar :

  • Cevizli İlköğretim Okulu
  • Sırasöğüt İlköğretim Okulu
  • Dokuzyol İlköğretim Okulu
  • Sarıt İlköğretim Okulu
  • Sarıbaşak İlköğretim Okulu
  • Küçükkızılhisar İlköğretim Okulu
  • Burç İlköğretim Okulu