Okul Öncesi Eğitimle Değişen Hayatlar Projesi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) sosyal sorumluluk esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Aynı zamanda proje; Gaziantep’in eğitim sorunlarının bir parçası olan, Gaziantep’in okul öncesi eğitim kalitesinin arttırılması ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacını taşımaktadır.

Projenin Amaçları:

Şehit Kamil ve Şahinbey bölgesindeki ilköğretim okullarında donanımı olmayan okulların donanımını sağlamak üzere okul öncesi eğitim için ilköğretim okulları bünyesinde oluşturulan ana sınıflarından bazılarının donanımı gerçekleştirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde materyal ihtiyacı olan ana sınıfları belirlenmiştir. Anasınıfı donanımı olmayan okulların donanımı yapılmaya başlanmıştır.