Dernek Politikamız

17 Haziran 1993 tarihinde faaliyetlerine başlayan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirlenen esaslar doğrultusunda; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ilkelerini rehber edinerek ülkemizi ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak; sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak; bölgemiz ve ülkemiz nezdinde aktif bir sivil toplum kuruluşu olarak üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişimine katkı sağlamak üzere kurulmuş bir dernektir.  

Amaçlar & Hedefler

 • Kamu kuruluşları, mesleki odalar ve üniversiteler ile iş birliği kapsamında girişimcilik ekosistemini güçlendirerek ülke ekonomisine katkı sunan girişimleri teşvik etmek ve ülke kalkınmasına kazandırmak,
 • Faaliyet göstermekte olan sanayi ve ticaret kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı ürün pazarlama çalışmalarını desteklemek, teşvik etmek, bu ürünlerin iç ve dış piyasalarda tanıtımına katkı sunan çalışmalar planlamak ve uygulamak,
 • Ekonomik verimliliğin artırılması yönünde faaliyetler planlamak ve uygulamak,
 • Ülkemizi, gelişmiş ülkeler ligine taşımak üzere ilgili sektörleri teknolojik yeniliklerle tanıştırmak; bu yeniliklerin uygulanmasına katkıda bulunmak,
 • Bölgemiz ve ülkemiz kamuoyuna yönelik olarak, kitle medya araçları kanalıyla derneğin güncel çalışmaları hakkında düzenli olarak bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Dernek amacına uygun olarak, toplantı, kurs, seminer, sergi, kongre, fuar, konferans gibi farklı faaliyetler düzenlemek; sosyal ve kültürel alanda projeler tasarlayarak bu projeleri kamuoyu ile buluşturmak,
 • Bilimsel araştırmalar yapmak ve mevcut araştırmaları destekleyerek kentimize yönelik plan ve projelerde bilimsel birikimden yararlanılabilecek arşiv oluşturmak,
 • Mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik, sürdürülebilir çevre, dijitalleşme, sosyal kapsayıcılık, enerji, iklim değişikliği, yeşil dönüşüm, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0, üretim, istihdam ve girişimcilik gibi konu ve temalar çerçevesinde projeler üretmek; bu projelere uygulama alanları oluşturmak,
 • Dernek üyesi KOBİ ve sanayicilerimizin profesyonel gelişimine yönelik, kapasite arttırıcı, ulusal ve dış kaynaklı araştırmalar yürütmek

üzere çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

 

İmza Attığımız İlkler

Gaziantep ve Türkiye gündeminin en yakın takipçisi olan GAGİAD, kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalarla üyelerine ve Gaziantep’e kaliteli hizmetler sunmayı kendine ilke edinmiş, adı ‘ilklerle’ anılan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği ilklerle faaliyet bölgesiyle yetinmeyip tüm Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan GAGİAD;

 • 1993 yılında “Kadınlar Kurulu”nu kurarak benzer sivil tolum kuruluşları arasında “Kadınlar Kurulu”nu ilk kuran sivil toplum kuruluşudur.
 • 1996 yılında, Türkiye’deki Genç İş İnsanları Dernekleri arasında TS EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesini ilk defa alan dernektir.
 • 1997 yılında Gaziantep’e yeşil alan kazandırmak üzere 123.300 metre kare alan üzerine kurulan, içinde 14.000 ağaç barındıran GAGİAD Hatıra Ormanı-1’den sonra, 100.000 metre kare alan üzerine kurulu GAGİAD Hatıra Ormanı-2’nin açılışını gerçekleştirmiştir.
 • 2002 yılı Haziran ayında 45 GİAD’lı, beş federasyonlu ve beş bine yakın üyesi bulunan Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) başkanlığının Gaziantep’e taşınmasını sağlamıştır.
 • Türkiye’de benzer faaliyet alanlarına sahip dernekler arasında ilk bölgesel bütünleşmeyi sağlamış ve 1 Eylül 2003 tarihinde Gaziantep merkezli GİAF’ı (Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu) hayata geçirmiştir.
 • Gaziantep'in öncü isimlerini ve kurumlarını ödüllendirmek, onlara teşekkür etmek ve topluma ilham veren başarı öykülerini kutlamak amacıyla GAGİAD Ödülleri’ni 1997 yılında hayata geçirmiştir ve devam ettirmektedir.
 • 2020 yılında, Türkiye’de TSE Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan ilk dernek olmuştur.
 • 2023 yılında, Gaziantep’i sanat şehri yapmak amacıyla, Gaziantep’in ilk sanat festivali olma özelliği taşıyan GAGİAD Kültür Sanat Festivali’ni hayata geçirmiştir.
 • Eğitim olanaklarını iyileştirmek üzere Gaziantep’te çeşitli eğitim kurumlarına teknoloji ve kütüphane desteği başta olmak üzere çeşitli alanlarda destek sağlayan ilk dernektir.